Marketingový výzkum pomocí agentury nebo vlastními silami?

Úspěšnost dnešního podnikání je ovlivněna řadou faktorů, které bychom měli umět identifikovat. Můžeme mít perfektní myšlenku, najít díru na trhu, dát zákazníkům něco, co jim doposud nikdo nenabídl. Ano, právě taková myšlenka je základem úspěchu. Není to ale jediný atribut. Úspěch podnikání může ztroskotat na špatně zvolené strategii. Ať už špatná volba umístnění produktu na trhu, špatná distribuce, špatná cenová strategie, špatná propagace nebo špatný přístup k zákazníkům. Rovněž se může také jednat o podcenění konkurence.
seo marketing
Proto, abychom v podnikání byli úspěšní, měli bychom mít neustálý přehled o situaci na trhu. Takový přehled získáme právě pomocí marketingového výzkumu.Výstupy z marketingového výzkumu jsou totiž základem právě pro tvorbu dobré strategie. Marketingový výzkum ale vůbec nepovažujeme za jednoduchou záležitost, pokud s ním nemáme příliš mnoho zkušeností, může nám dělat velké problémy. Proto je důležité se rozhodnout:

Marketingový výzkum interně či externě?

 
Manažeři se mnohdy mylně domnívají, že když zvolí interní marketingový výzkum, ušetří spoustu peněz. Bohužel to ale často není pravda. Výzkum totiž provádějí interní pracovníci firmy, kteří ale v tomto nejsou odborníci. Proto nám takový výzkum ani nemusí dát odpovědi na otázky, kvůli kterým jej vlastně vůbec provádíme. Potom vznikají náklady v podobě ztraceného času, který mohl být využitý smysluplnějším způsobem.
člověk pod lupou
Výhodou externího marketingového výzkumu je to, že firma je z oboru a výzkumem se živí. Proto mají zaměstnanci mnohem větší odbornost. Další výhodou je nadhled nezainteresované strany, což znamená, že firma nebude výsledky nějakým způsobem zkreslovat, protože má neutrální postavení. Odborné firmy poskytují nejen kvalitní výzkum oblasti, kterou potřebujeme, dále poskytují také kvalitní interpretaci výsledků, odborné poradenství a konzultaci.
Takže ať už se rozhodnete jakkoliv, určitě posuďte obě možnosti z hlediska svých schopností a dovedností, ať provedete správné rozhodnutí a docílíte výsledku, kterého chcete.