Tvořím software přesně dle zadání

Pokud potřebujete jen základní webové stránky, nebo webový podklad pro vaše stránky nebo váš blog, můžete si, pakliže máte alespoň základní povědomí o tom, jak se web tvoří, posloužit úplně sami. Ve vyhledávačích naleznete spoustu nabídek na takzvané kancelářské systémy, ve kterých si sami, a často i relativně zadarmo, stránky vytvoříte. Jsou to obyčejné skládačky.

web na míru

Zvolíte si šablonu, promyslíte menu a pak už vkládáte své články, obrázky, videa, prostě co chcete. Zřejmě budete mít prostor i pro jakési odpovídací formuláře, do kterých vám čtenář může zaslat své připomínky. Pro mnohé uživatele internetu je to naprosto dostačující. Kdo chce víc, připlatí si za další poskytované služby a webový prostor. Co když to vám ale nestačí? Pokud máte o své webové prezentaci jiné představy, nebo chcete vytvořit přímo, na své potřeby šitou, aplikaci, můžete se s důvěrou obrátit na mě. Já se totiž živím tím, že vyvíjím software na míru https://www.strelec.pro/vice pro své klienty. Naši spolupráci zahájíme tím, že se mi pokusíte do posledního detailu vysvětlit, co od mé práce očekáváte. Jestli chcete zajímavou, leč pasivní webovou prezentaci, nebo jestli požadujete sofistikovanější záležitost s implementovanými proměnnými daty a podobně. Vaše požadavky budu specifikovat, vytvořím potřebnou architekturu programu.

software na míru

V podstatě připravím verzi finálního produktu, kterou s vámi, po vzájemných konzultacích doladím. Tyto záležitosti provádím na základě Smlouvy o dílo. Po předání výsledného produktu práci neopouštím. Naopak vám nabídnu dlouhodobý servis, dohled nad vytvořeným programem, a servisní činnost včetně aktualizací. Zde již pracuji na základě hodinové odměny, případně dohodnuté odměny za jednotlivé úkony. Před zahájením spolupráce vám předložím předběžnou nabídku. Budete dopředu znát, kolik vás bude má práce stát a sami se rozhodnete na jejím rozsahu.