Proč neinvestovat do prospěšného

Je zřejmé, že v posledních desítkách let se rozrostlo využití plastových materiálů, které zahltily celý svět (včetně moří). Už dlouhou dobu je problém, jak se vypořádat s použitými výrobky tak, aby nezahlcovaly skládky a místa, kde by se vůbec jako odpadky neměly nalézat. Co mne mrzí je, když jdu lesem a mezi borůvčím se leskne igelitová taška. Nezbývá než jí sebrat a odnést do nejbližší popelnice. Tak všeobecně začíná být celkem problém, jak vyřešit množství odpadků, které produkuje naše globální civilizace.

Odpad v mořích

Kromě oficiálních skládek se totiž odhazují prázdné obaly od čehokoli třeba kolem vlakových tratí nebo silnic. Cožpak https://www.facebook.com/events/259444627767830 o to, tam lze jednoduše najmout pracovní sílu a okolí kolejí vyčistit. I když je to tedy velice neefektivní a bylo by lepší, kdyby si takový ňouma, který takto ledabyle zahodí cokoli z okna vlaku, radši svou „jistě důležitou“ cestu rozmyslel a zůstal doma. To by však nevyřešilo problém s odpadem samotným, protože by jistě svou zálibu v zohyzďování okolí prováděl dál, tentokrát v okolí svého bytu.

Problém s odpadem totiž až zase tak moc nespočívá v tom, kde ho vyhodíme. Za minimální mzdu ho totiž nakonec nějaký dobrodinec stejně uklidí. Problém spočívá spíše v tom, že nemá řádné využití. Hromadí se na skládkách, kde zarůstá trávou a mechem. Hromadí se na lukách a v hájích, kam ho nešetrná ruka ňoumů zahodí. Je sice možnost mnoho materiálů recyklovat, ale musí se třídit.

Pěstování s láskou

To je jistě problematické a bylo by lepší, kdyby se veškerý odpad dal rozložit na jednu jedinou hmotu, která by šla dále používat. Až by recyklovat nešla, kvůli opakovanému procesu, tak by se jednoduše spálila v motoru vozidel, letadel a nákladních lodí.

Jeden takový projekt jsem již viděl. Byla na něj reklama na internetu. Přišlo mi však, že více než o uskutečnění takového bohulibého záměru šlo předvádějícím o to, vytáhnout z potenciálních investorů peníze a odjet na dlouhodobou dovolenou.

To však neznamená, že bychom se v dnešní době měli vyhýbat užívání některých, těžce zpracovatelných materiálů. Třeba takové plastové obálky jsou jistě praktické pro posílání zásilek, které nesnesou vlhkost. Znamená to pouze myslet dopředu a odpadky schovávat na určená místa pro budoucí využití. Jednou totiž přijde doba (a není daleko), že bude mít cenu i naše špína za nehty.